picture

Video nadzor

 

Danas se IP video nadzor sve više koristi kao efikasno rešenje koje nudi napredni monitoring i kontrolu. U početku, monitoring i nadzor se vršio analognom Closed-Circuit Television (CCTV) tehnologijom. Međutim, napretkom digitalne ere pokazuju se svi nedostatci i mane zastarelih CCTV sistema, a ističe se mnoštvo prednosti nove IP tehnologije.

IP video nadzor se sastoji od CCTV kamera koje koriste Internet Protocol (IP) za prenos slike i kontrolnih signala preko mreže ili bežične mreže. Ovo se obično postiže postavljanjem IP kamera uz mrežne snimače (network video recorder - NVR) koji tako formiraju kompletan sistem za snimanje i reprodukciju.centar za videonadzor

IP video nadzor pruža sve superiorne funkcije koje poseduja analogna CCTV, dodajući prednosti kao što su veća rezolucija, povećana dostupnost, realtime uzbunjivanje, jednostavnija montaža, ušteda troškova, neograničeno mesto za skladištenje podataka i siguran prenos podataka.