picture

E-Tarifa

Carinska tarifa Republike Srbije


potpuno je usklađena sa Harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka (Harmonized Commodity Description and Coding System) Svetske carinske organizacije (WCO - World Customs Organization) iz 2007. godine i Kombinovane tarife Evropske Unije za 2010. godinu.