picture

Support

E-Tarifa

E-Tarifa

Ovde možete "skinuti" novu verziju Carinske Tarife za 2011 godinu. Program možete testirati u roku od 15 dana, a nakon toga ga je potrebno registrovati. Registrovani korisnici dobijaju besplatne izmene koje se objave u Službenom glasniku RS do kraja kalendarske godine.

DATA recovery

Spašavanje podataka

Od nedavno, nudimo i uslugu spašavanja podataka sa Vašeg neispravnog, oštećenog ili formatiranog hard diska, povrat izgubljenih (obrisanih) fajlova, digitalnih fotografija....Spašavanje podataka

NUUO calculator

NUUO calculator

PROGRAM koji vam pomaže da napravite sami proračun koji su optimalni zahtevi za NUUO sistem: kakav vam procesor treba, koliko mesta na disku, koliko memorije, kakva mreža.... Odaberite rezoluciju i ciljani FPS a program će vam prikazati ostale zahtevane parametre.NUUO calculator